Contoh Tembang Dhandanggula Tema Kedisiplinan Dan Religius

Konten [Tampil]
Masih dalam lingkup tembang Dhandanggula. Dibawah ini adalah berbagai contoh tembang Dhandanggula dengan tema pendidikan, yang berisi tentang kedisiplinan dan nasehat dalam kehidupan. Silahkan membaca dan semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Tembang Macapat Terlengkap Di Dunia Asal Usul, Jenis, Filosofi, Contoh, Makna Dan Arti
Saben esuk kudu tangi gasik

Lan aja lali ngresiki kamar

Yen wis siap kabehane

Njur pamit marang biyung

Njur kuwi langsung mangkat

Supaya ora telat

Lan dukani guru

Yen wis tekan ing sekolah

Sing temen sinau lan anggolet ngelmu

Supaya urip bungah (Ceria Septi P)Seyogianya putra lan putri

Dadiya wong sing ngaweh tuladha

Dadiya sukses gedhene

Miturut wong tuwamu

Marang wong tuwa kudu bekti

Nganti tekan diwasa

Kowe kudu nggugu

Yen pengin mlebu suwarga

Dibarengi rajin solat lan ngaji

Dadine wong sing takwa (Kinanthi B)Kabeh pengin sukses kaya iki

Nanging kudu dilantari donga

Dibarengi usahane

Kudu merangi nepsu

Aja kegawa nepsu iblis

Manut marang wong tuwa

Kabeh kuwi mau

Kudu bias dilakokna

Kudu diniati saka njero ati

Lan cekel kasuksesan (Anugrah R F)


Nalika sukses ya aja lali

Aja lali marang Gusti Allah

Aja mikir duniane

Mbok mikir akheratmu

Mula sodakoh ming sesami

Mbantu marang wong tuwa

Uga sedulurmu

Kacang ninggali lanjaran

Aja dadi manungsa sing kaya kuwi

Ben uripmu barokah (Raya Tri S)


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel