Arti Tembang Pocung Memakai Bahasa Jawa

Konten [Tampil]
Kali ini Conggado.com akan memberikan satu artikel, tembang pocung yakni, arti tembang pucung memakai Bahasa Jawa. Semoga pengartian dalam bahasa Jawa ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pembaca.

Arti Tembang Pocung Memakai Bahasa Jawa

Tembang pocung utawa pucung seka tembung pocong, artine utawa maknane supaya manungsa eling yen wong urip mung sedelo, bebasan mung mampir ngombe.

Yen wis mati/ seda menungsa mung nanggo busana/sandangan kain putih (kafan) utawa dipocong sakdurunge dileboke ing kubur.

Kandungan tembang macapat iki duweni werdi pungkasaning urip/gesang manungsa bubar ngalakoni pait getir urip ing alam donya.

Kata/tembung ucapan cung saka pucung duweni watak/sifat lucu, kareben gawe swasana seger, gayeng. Biasane Pocung ditembangke bareng karo tembang dolanan. Nanging ing jero tembang pocung duweni isi kanggo manungsa, gawa ing marganing bebener.

Itulah arti, sifat dan kandungan tembang pocung dalam bahasa Jawa. Silahkan Share sekiranya ini memiliki manfaat. Terimakasih,

Baca Juga ya:
Tembang Gambuh Lengkap Dengan Contoh, Arti Dan Watak 

0 Response to "Arti Tembang Pocung Memakai Bahasa Jawa"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel