Bemacam - Macam Lirik/Cakepan Kinanthi

Konten [Tampil]
Kinanthi adalah salah tembang dari golongan macapat. Biasanya Kinanthi memiliki tema pecintaan dan keindahan. Conggado.com kali ini akan menuliskan beberapa lirik Kinanti beserta terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

Adapun kegunaan tembang kinanthi biasannya untuk gerongan (lagu dalam ladrang), untuk bowo (tembang sebelum langgam atau gendhing). Berikut adalah macam-macamnya:

Kinanthi ( Tema Pangantin/Pernikahan)
1. Pradanga hanganyut-anyut,
ing driya yayah rinujit
ngumandhang sang laas maya
mayungi temanten kalih
kang nembe dhaup mangkana
manjing jro wisma kinanthi

2. Prapteng hunggyaning kang tinamtu
gya lenggah satata sami
penganten kawit kawuryan
lir komajaya lan ratih
sang laras maya memuja
manggiya basuki

3. Tulus widada  rahayu
wibawa salami-lami,
ing donya prapteng ndelahan
tan ana suwaleng kapti
rukun kebegan sih tresno
adya sudarsono yektiKinanthi Gatutkaca Gandrung

1. Balung pakel dhuh mbok gunung
teja bengkok nginum warih
sun puwung rabiya kadang
dadi lok-ing wong sabumi
rejasa kang memba warna
sun temah dadiya krami

2. Giwanging surya mbok gunung
teki geng kang pindha wlingi
tan gumingsir prapteng pejah
mung sira kang condhonging budi
peksi reng mangsa kunarpa
sun dhandang dadiya krami

3. Ulung enjang dhud mbok gunung
pustaka pinudyeng krami
ngur matiya raganingwang
lamun tan bisa karonsih
ancur kaca dhud bandara
kang dadi rasaning ati

Baca Juga:


0 Response to "Bemacam - Macam Lirik/Cakepan Kinanthi "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel