Aplikasi Iki Solusi Tepat Babagan Masalah Logistik

Konten [Tampil]
Pemerintah lagi giat giate mbangun infrastruktur kanggo nyiapke Negara Indonesia ngadepi tantangan anyar: industri 4.0. Sakehing upaya dilakoni supaya pemerintah ora kagiles iline dalan industri, sing bakal gabungke teknologi otomatisasi nanggo teknologi siber kasebut.

Salah sawijining tantangan sing ora èpèh, sabab industri anyar iki ngrengkuh elemen-elemen penting ing sakjroning gerak pembangunan ingkang cepet: sistem Siberia fisik, internet of things utawa disingkat IoT, komputasi awan lan komputasi kognitif.

Aplikasi Iki Solusi Tepat Babagan Masalah Logistik
Pengenalan Aplikasi Logan

Pembangunan infrastruktur banget diumbulake sabab nganggo infrastruktur kang pener sarta kuat, Indonesia bisa njupuk bageyan ing sajroning persaingan industri 4.0 kasebut.

Lan bisa uga dadi pemain sarta panentu dalan bisnis. Kanthi mangkana, produk-produk Indonesia duwéni daya saing nglawan produk-produk negara liane.

Tahun kapengker, miturut indikator LPI ( Logistics Performance Index), produk-produk Indonesia isih kalah saing klawan produk-produk saka negara liane. Ing Asia Tenggara, Indonésia ana ing urutan ka0ing 5 (lima).

Isih kalah saka Singapura, Thailand, Vietnam, lan Malaysia. Ing Donya, Indonésia ana ing urutan kaping 46.

Kanggo pinangka bagian saka upaya dadi jawaban tantangan industri 4.0 samengko, PT Logan Ahway Nusantara utawa disingkat LAN, ngetoke aplikasi kang duwéni basis Android lan iOS.

Kanthi jargon “Optimize Your Logistics”, LoGan ngetoke solusi kang tepat kanggo masalah babagan peredaran logistik lan pergudangan ing tanah air. Salah sawijining kontribusi kang nyata saka anak bangsa kanggo logistic improvement ing Indonesia.

“Nama LoGan sendiri berasal dari kata ‘logistik dan pergudangan’. Sedangkan ‘Ahwaya’ bermakna hubungan. Jadi, perusahaan kami sebagai perusahaanlogistik dan pergudangan yang menghubungkan Nusantara,” ngendikane Boedi Utomo, CEO lan Co-founder PT Logan Ahwaya Nusantara, nalika ing acara peluncuran LoGan kanggo para pelaku transportasi logistik sarta pemilik kargo ing Jakarta, dina Minggu (28/7/2018).

Pinangka aplikasi digital logistik, LoGan anuju pasar B2B (Business-to-Business).

Aplikasi samengko dadi platform kang hubungke cargo owner (pengirim barang) klawan transportir (pemilik armada pengangkutan barang) kanthi cara online sarta real time.

Ing babagan iki, LoGan ngawetokake teknologi otomatisasi wiwit order planning nganti tekan pengelolaan transportir kanthi efisien.

“LoGan menjadi meet-up point antara pemilik kargo dan transportir, khususnya untuk fluktuasi kebutuhan pengiriman barang dan ketersediaan transportir,” ngendikanipun Boedi.

Nganggo aplikasi LoGan, proses pengiriman barang dadi luwih gampang, luwih cepet, lan luwih efisien. GPS tracking system kang ka-hubung ing GPS equipment ana ing saben truk lan ponsel sopir gampangake pengirim barang kanggo ngelacak proses pengiriman. Kanthi mangkono, pengirim barang bisa mangerteni kapan proses loading, kapan proses delivery, lan kapan proses unloading.

Sakliane GPS tracking system, LoGan isih duweni keunggulan. Salah sawijining yaiku Emergency Button. Emergency button yaiku fitur keamanan. Fitur iki bisa digunakake pengemudi yen ana kedadean kecelakaan utawa masalah ing proses pengiriman barang. Nganggo fitur iku, para pengemudi bisa terkoneksi klawan instansi ka-hubung (terkait).

“Selain itu, kami juga sudah dalam tahap finalisasi dengan pihak institusi keuangan dalam memberikan dukungan pembiayaan untuk pemilik kargo dan transportir. Sesuai observasi internal kami, fitur ini memiliki respons yang positif,” ngendikane Boedi.

Kanthi fokus ing pasar B2B, LoGan ngetokake salah sawijining ekosistem otomotif kanggo dukung kebutuhan operasional, pengelolaan, lan pemeliharaan armada tranportir. Ekosistem iku kalebu bengkel, SPBU, penyedia spare part, lan liya liyane. Kabeh perusahaan kang ka-daftar ing ekosistem samengko wis ngelewati proses verifikasi.

“Kami akan memperluas ekosistem dengan mengembangkan jaringan di bidang otomotif mulai dari workshops, parts shops, ban, accu and oil untuk menjawab kebutuhan transportir dalam kegiatan operasional, perawatan, dan perbaikan armada. Diharapkan pada akhir 2019 akan terdapat ratusan titik outlet rekanan LoGan di seluruh pulau Jawa,” ngendikane Boedi.

Wektu iki, LoGan nembe menjalin kerja sama kalawan pirang perusahaan FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) ing Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, lan Jawa Timur. Perusahaan-perusahaan iku, ing akhir tahun mengko, dijaluk supaya menjangkau kabeh area Jawa.

“Perkiraan armada truk yang bergabung dengan aplikasi kami sekitar 5.000 unit,” ngendikane Boedi.

Ing acara peluncuran aplikasi LoGan kasebut, kamtindakake uga penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antarane PT Logan Ahwaya Nusantara lawan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Nota kesepahaman samengko ditandatangani kalian Boedi Utomo, CEO dan Co-founder PT Logan Ahwaya Nusantara, sarta Johannes Setiadharma, Direktur PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. 

0 Response to "Aplikasi Iki Solusi Tepat Babagan Masalah Logistik"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel