Upgrade Anyar Aplikasi WhatsApp (Bahasa Jawa)

Konten [Tampil]
Perubahan ageng pawartosipun badhe wonten saking WhatsApp, Layanan pesan ingkang pengaggemanipun kathah ing donya.

Pawartos ingkang dipun tampi, WhatsApp badhe saget diginakaken wonten ing kathahing ponsel Sarto perangkat, ingkang sepisan tanpo perlu terhubung satunggal lan setunggalipun.

Pembaharuan WhatApp
Aplikasi WhatApp

Dipendhet pethilan serat DetikNET saking independent, samangke versi enggal WhatsApp estu estu dados layanan multi platform. Pengguna saget pindah ginakaken WhatApp dateng iPad, smartphone utawi smartphone utawi komputer desktop kanthi mulus.

Wekdal samangke, setunggal akun WA namung saget dihubungkan kanggé setunggal nomer mawon, mila kewates dingge setunggal perangkat.

WhatApp Web komputer inggih gadahi syarat Kedah terhubung kalian akun WhatApp ingkang wonten smartphone.

Upgrade Enggal menika nandakaken WhatsApp badhe ngawontenaken kerjasama kados aplikasi sanes, inggih contonipun Facebook, pundi user saget login ing sakathahing aplikasi twin saget langsung ginakaken.

Pawartos babakan fitur menika saking website WaBetaInfo, ingkang biasanipun maringi informasi WhatApp ingkang badhe mandhap. Miturut piyambakipun, fitur menika nembe ing tahap pengembangan. Para para inggih saget mastani bilih nyatakaken fitur menika badhe hadir.

"Ini bukan lagi rumor, sudah terkonfirmasi. Anda akan bisa memakai akun WhatsApp di banyak perangkat. Itu termasuk WhatsApp for Windows, ketika tersedia, sehingga Anda bisa menggunakan WhatsApp di PC jika ponsel tidak punya koneksi," ngendikanipun tertulis saking WaBetaInfo.

"Dengan sistem baru ini, WhatsApp juga meningkatkan enkripsi end to end, karena mungkin sesuatu perlu diubah, lantaran pesan harus dikirim ke banyak perangkat," ngendikan tambahanipun.

Dereng wonten informasi benjang menapa pembaharuan menika dipun implementasikan. Mbok menawi tasih betah wekdal pinten candra malih.


0 Response to "Upgrade Anyar Aplikasi WhatsApp (Bahasa Jawa)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel